MINDFULLNES


Sätt dig i en bekväm position med ryggen rak och slut ögonen om det känns bra. Bara sitt och lägg märke till din andning under en stund.

Hur är ditt andetag just nu? Är det kort, långt, hårt, mjukt, snabbt, långsamt, jämt eller ojämt? Bara nyfiket observera ditt andetag just nu - utan att ändra det på något sätt.

Lyssna nu till ditt andetag. Vad hör du? Är ditt andetag viskande, brusande, väsande, susande eller något annat?

Hur känns u som strömmar in och ut med ditt andetag? Varm, sval, torr, fuktig eller något annat du upptäcker?

Om dina tankar far iväg till något annat så tar du bara mjukt och vänligt tillbaka uppmärksamheten till ditt andetag.

Att nyfiket observera din andning under en kortare eller längre stund ökar din koncentrationsförmåga och ökar din förmåga att vara mer närvarande i det du gör.

Upprepa övningen gärna varje dag och upptäck skillnaden. 

Mail från:

 Allt gott,

- Ola med personal på MindfulnesscenterMINDFULLNES

För att vara fullt närvarande – börja med att stänga av TV´n eller radion. När du gör den här övningen kan det vara bra att du undviker att tala med någon under tiden du förbereder maten. Öppna upp dina sinnen – främst syn, beröring, doft och ibland smak i alla delar med det du gör – fullt ut. Och med ett sinne i taget… 

Det är oundvikligt att tankar eller andra distraktioner gör att du för en liten stund förlorar fokus – då för du bara vänligt tillbaka din uppmärksamhet på dina sinnliga upplevelser…gång på gång.

Ju högre närvaro desto högre kvalitet – här som vid andra tillfällen. Se vad du upptäcker


MINDFULLNES

Har du lagt märke till hur lätt det är att fastna i saker som gått fel. Varför inte i stället lägga märke till ögonblick när du är vänlig och gjort någon annan gott? Så här till exempel:

Sätt dig bekvämt och slut ögonen

Tänk på något du gjort eller sagt under dagen där du var vänlig eller generös – ställt upp på något litet sätt – hållit upp dörren för någon, vaktat ett barn eller ett husdjur, bjudit på något… eller kanske bara hälsat på någon med ett vänligt leende…exemplen är många …

Och när du hittar ett exempel – bara känn glädjen och kanske lugnet i dig själv när du minns det ögonblicket – kanske får du ett leende på dina läppar…

Öppna ögonen – och ta med dig känslan av din goda sida in i vardagen… 


RSS 2.0